Jsou zde nejrůznější druhy učebních a podpůrných materiálů, od učebních textů a prezentací, přes pracovní listy, cvičení, úkoly, až po testy a písemky. Tyto materiály mají nejrůznější formy, například: textové dokumenty, prezentace, zvukové záznamy, videa, obrázky, schémata, fotografie, či interaktivní díla vytvořené v některých z výukových programů.

K těmto výukovým materiálům mají přístup žáci školy.