Jsme malá, ale dynamická venkovská škola ve Zlínském kraji. Preferujeme individuální přístup k dětem a žákům. Jsme vstřícní ke vzdělávacím potřebám nastupujících generací. Svým přístupem a důrazem na efektivní využívání informačních technologií dokazujeme, že předškolní vzdělávání, základní vzdělávání i střední vzdělávání (lyceum) nemusí být pro žáky jen nudnou povinností, ale také naplňující radostí.

Máme propracovaný model individuálního vzdělávání žáků, který využívá on-line i off-line výuku pro I. i II. stupeň ZŠ.

Máme propracovaný model dálkového vzdělávání ve střední škole - obor Kombinované lyceum, který využívá on-line a off-line výuku a konzultace.