Novinky stránek

DISTANČNÍ PRŮBĚH PŘEZKOUŠENÍ

DISTANČNÍ PRŮBĚH PŘEZKOUŠENÍ

by PaedDr. Ludvík Zimčík -
Number of replies: 0

Distanční průběh přezkoušení

(situace neumožňuje fyzické přezkoušení)

V důsledku nestálé a nepředvídatelné situace kolem uzavření škol proběhne pololetní přezkoušení pouze distančním přezkoušením.

Distanční přezkoušení se řídí stejnými pravidly jako prezenční, veškeré kroky jsou však uskutečňovány online (technickými prostředky pro vzdálenou komunikaci - přes imoodle)

Na distanční přezkoušení se budete přihlašovat přes rezervační systém, který dnes spustíme - https://ezakovka.app/rezervace

Návrh online hodnocení - rodič (vzdělavatel) dodá online do 2. 1. 2021.

Termíny distančního přezkoušení jsou uvedeny v rezervačním systému - https://ezakovka.app/rezervace

Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka za první pololetí školního roku 2020/2021 bude škola vycházet

  • ze zhodnocení průběžně doplňovaného osobního a audiovizuálního portfolia žáka v IV portfoliu na imoodle školy
  • z výsledků přezkoušení (např. testy v imoodle)
  • z výsledků případného závěrečného/souhrnného testu na imoodle.

Na imoodle jsou upřesněné požadavky k distančnímu přezkoušení v lednu 2021 – hledejte pod nabídkou „Přezkoušení v lednu 2021“ - https://moodle.zsbrezova.eu/mod/book/view.php?id=10284

VEŠKERÉ PŘEZKOUŠENÍ BUDE VEDENO JEN NA DÁLKU, ŽÁDNÉ PŘEZKOUŠENÍ PŘES SKYPE.

IV portfolio (což je osobní a audiovizuální portfolio žáka), obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání za první pololetí školního roku 2020/2021.

V průběhu prvního pololetí školního roku 2020/2021 si výše uvedenými způsoby ověřujeme, že

  • žák byl v příslušném období průběžně vzděláván;
  • došlo k rozvoji jeho dovedností a vědomostí;
  • dosahoval odpovídajících výsledků;
  • probíraná látka odpovídá osnovám březovského školního vzdělávacího programu.

Uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky, kteří se pravidelně účastní online výuky - úplné uznání bez přezkoušení

Zákonný zástupce žáka se SVP a žáka, který se pravidelně účastní online výuky, může požádat ředitele školy o uzpůsobení podmínek přezkoušení bez fyzické přítomnosti - úplné uznání bez přezkoušení (žádost podá nejpozději do 2. 1. 2021 formou online dotazníku) - tito žáci budou plnit IV portfolio standardně průběžně (jak jsou zvyklí z předchozích let), vložené materiály, forma vložených materiálů, ukázky prací mohou být přizpůsobeny jejich speciálním vzdělávacím potřebám a jejich možnostem, nebude se na ně vztahovat povinnost splnit všechny úkoly dle zadání "Přezkoušení v lednu 2021".

O uznání přezkoušení je možné ze závažných důvodů požádat až od 1. prosince 2020 - tady - odkaz