Projekt je motivován jako vědecká konference o vesmíru, jejímiž jsou žáci

účastníci a přednášejí zde své poznatky.