Tento kurz pojednává o pohybu těles. Je určen žákům 7. ročníku. Seznamuje žáky se základními pojmy jako je např. rozdělení pohybů, výpočty rychlosti, dráhy a času, s grafickým znázorněním těchto veličin. Závěrem pro žáky je zadána laboratorní práce.