V průběhu pololetí vypracujete 3 samostatné portfoliové úkoly:
  1. ŽÁKOVSKÝ POKUS elektrolýza roztoku NaCl

Podle návodu sestavíte jednoduchou aparaturu pro elektrolýzu a provedete pokus s roztokem NaCl. Celý experiment zdokumentujete (foto, video). Pomocí ukázkového formuláře vypracujete laboratorní protokol, kde vyhodnotíte vlastní výsledky s fotografiemi pokusu a vytvoříte závěr se zdůvodněním pokusu.

Protokol z pokusu vložíte do příslušné odevzdávárny v moodlu a IV PORTFOLIA. Můžete vkládat přímo textové dokumenty i ofocené ručně psané protokoly.

Vytištěný protokol je vhodné přinést k přezkoušení.

  1. VYPRACOVANÝ PRACOVNÍ LIST na názvosloví uhlovodíků

Do zadání pracovního listu vyplníte k názvům základních uhlovodíků vzorce a naopak.

Vyplněný pracovní list vložíte do příslušné odevzdávárny odevzdávárny v moodlu a IV PORTFOLIA. Můžete vkládat přímo textové dokumenty i ofocená ručně psaná řešení.

Vytištěné řešení je vhodné přinést k přezkoušení.

  1. PREZENTACE NA ZVOLENÉ TÉMA (viz níže)

Prezentace by měla mít alespoň 10 snímků s textem, obrázky s popisem a seznamem použitých zdrojů.

Prezentaci vložíte do příslušné odevzdávárny v moodlu a IV PORTFOLIA.