L - portfolio

je prostor, do kterého vkládají dálkově vzdělávaní studenti informace o své domácí přípravě (nejrůznější výukové materiály, ukázky ze své domácí přípravy, vypracované úkoly ...); je určen pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu učení a dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním studentů naší školy, kteří se samostatně připravují v domácím prostředí a žijí na různých místech naší republiky, ale i v zahraničí.

Je to soukromý prostor každého studenta, ke kterému má přístup jen vyučující a konkrétní student.