Interaktivní testy.

Žáci zde najdou online testy skládající se z úloh typu výběr z několika možností, krátká tvořená odpověď, přiřazování, numerická úloha a doplňovací úloha (cloze).
U testu lze povolit více pokusů.
Každý pokus je okamžitě automaticky ohodnocen.
Tady si mohou vyzkoušet testy online hosté.