Z - portfolio

je prostor, do kterého vkládají všichni žáci naší školy informace o své domácí přípravě (nejrůznější výukové materiály, ukázky ze své domácí přípravy, vypracované úkoly ...), pro dlouhodobé shromažďování informací o jejich výsledcích, postupu učení a dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním žáků naší školy.

Je to soukromý prostor každého žáka, ke kterému má přístup jen vyučující a konkrétní žák.