IV - portfolio

je prostor, do kterého vkládají individuálně vzdělávaní žáci informace o své domácí přípravě (nejrůznější výukové materiály, ukázky ze své domácí přípravy, vypracované úkoly ...); je určen pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu učení a dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním žáků naší školy, kteří jsou individuálně vzděláváni v domácím prostředí žáků a žijí v různých místech naší republiky.

Je to soukromý prostor každého žáka, ke kterému má přístup jen vyučující a konkrétní žák.