Kombinované lyceum

dálková forma vzdělávání

Počty online konzultací ve vyučovacích předmětech v ročnících (za školní rok)

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

30

30

40

120

Cizí jazyk I

30

30

30

40

130

Cizí jazyk II

20

20

20

10

70

Základy společenských věd

10

5

5

20

Dějepis

20

20

10

50

Matematika

40

40

40

40

160

Fyzika

10

10

5

25

Chemie

10

10

5

25

Biologie

10

7

4

5

26

Zeměpis

10

7

4

5

26

Estetická výchova

5

5

10

Výtvarná výchova

5

2

7

Hudební výchova

5

2

7

Dramatická výchova

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

Informační a komunikační technologie

10

5

5

5

25

Ekonomika

 

 

10

10

20

B. Volitelné předměty

 

 

 

Humanitní specializace

 

 

30

35

65

Technická specializace

 

 

30

35

65

Přírodovědná specializace

 

 

30

35

65

Maturitní seminář

 

 

5

5

Celkem za ročník

200

200

200

200

800