Dobrovolný kurz, který je určený zájemcům o rozšíření znalostí a dovedností v oblasti ICT. Do kurzu se mohou kdykoliv zapsat studenti ze všech ročníků lycea. V kurzu jsou témata a materiály, které jsou nad rámec výuky ICT. Dále v kurzu najdete rozšíření témat, která v probíráme na základní úrovni.