Tento kurz slouží studentům angličtiny pro zopakování a procvičení přítomného času prostého a průběhového.
Tamara Váňová, Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU

Tento kurz se zaměřuje na obtížnější okruhy anglické gramatiky, což jsou časy, podmínkové věty, modální slovesa, gerundia, infinitivy, předložkové vazby a frázová slovesa. Nabízí procvičování těchto částí anglické gramatiky online z volně dostupných a dlouhodobě prověřených zdrojů Englishpage.com - Free online English lessons & ESL / EFL resources. V případě, že jsme do stránek html jakýmkoli způsobem zasahovali (například je s překladem do češtiny použili jako český interface k hyperlinkem propojenými cvičením), požádali jsme písemně o svolení. 

http://www.englishpage.com/

Pro samostudium je nutné, abyste uměli anglicky alespoň natolik, že porozumíte vysvětlujícím textům. Jednotlivá slovíčka si samozřejmě můžete najít ve slovnících, na které jste zvyklí nebo které se naučíte používat právě v tomto kurzu.

Grafické řešení kvadratických nerovnic

Pohyb hmotného bodu, volný pád a pohyb pokružnici.

Tento kurs pomocí příkladů předvádí, co Moodle umí ve všech hlavních druzích aktivit a typech obsahu. To vše Moodle nabízí ve snadno dostupné podobě. Plné demo pro učitele nebo administrátory najdete na demo.moodle.com. Nové vlastnosti dalších verzí Moodle najdete na test.moodle.com.