Novinky stránek

OPAKOVANÉ PŘIPOMENUTÍ

OPAKOVANÉ PŘIPOMENUTÍ

by PaedDr. Ludvík Zimčík -
Number of replies: 0

OPAKOVANÉ PŘIPOMENUTÍ

Ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání (obsah učiva, rozsah, ŠVP) rozhoduje ze školského zákona ředitel školy; ten také stanovuje organizaci a podmínky provozu školy; pouze ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případech stanovených školským zákonem; proto se ve výše uvedených záležitostech obracejte pouze na ředitele školy.

Mobil: 777 893 942

Email: zimcik57@gmail.com