Úkoly do literatury

Ze základů ovládání počítače.
Vyprávěj, co bys dělal, kdyby ses stal egyptským faraonem.
Vyprávěj, jak by ses zařídil na pustém ostrově, co všechno bys chtěl mít s sebou.
Vyprávěj, co by bylo, kdyby ryby uměly plavat i ve vzduchu a lidé žít i pod vodou. Vymysli a napiš o tom krátký sci-fi příběh.
Napiš básničku o pampelišce.
Napiš básničku o větru.
Sedni si, zavři oči a představ si: Je zima, všude leží závěje sněhu, pomalu se stmívá, venku je zataženo a hustě padá sníh, ve skulinách hvízdá a hučí meluzína. Nejde proud, protože včerejší vítr shodil vedení. Všude jsou dlouhé a temné stíny. Dokonči začaté vyprávění tak, aby vznikl strašidelný příběh s legračním koncem.
Sedni si, zavři oči a poslouchej: Svět je plný nejrůznějších zvuků, ptáci zpívají, vítr šumí, tramvaje rámusí atd. Představ si, že každý zvuk je nějaký záhadný tvor, který má jakési zvláštní tělo, jen se před námi většinou skrývá. Vyber si pět různých zvuků - hlasité, tiché, příjemné, nepříjemné a vymysli k těmto zvukům tvory, případně si je můžeš i nakreslit. Ukaž anebo vyprávěj ostatním o tom, jak který zvuk vypadá, jakou má povahu atd. Srovnávejte, kdo vymyslí trefné tvory k různým zvukům.
Vyndej si na lavici deset nějakých předmětů. Představ si, že se mezi sebou dohadují, kdo z nich je důležitější. Napiš jejich rozhovor a jejich argumenty, proč se každý považuje za důležitějšího. Napiš o tom krátkou legrační báseň.
Vezmi si nějakou fotografii, o které vůbec nic nevíš. Představ si, že jde o fotografii z filmu. Vyprávěj děj tohoto filmu.
Najdi v nějaké knížce básničku, o které si myslíš, že ji nikdo nebude znát, a nauč se ji přednášet.
Zkus najít nějakou básničku o bouřce a přednes ji ostatním.
Zavři oči a představ si: Jsi doma sám, rodiče šli do divadla a vrátí se velmi pozdě. Je večer, venku je tma a prší. Chceš si pustit gramofon, ale místo hudby se z reprobeden ozve temné hluboké a velmi silné mručení, které k tvému překvapení nepřestane, ani když vypneš gramofon. Vymysli krátký strašidelný příběh, který nakonec dobře skončí.
Co bys byl, kdybys byl... ovoce, zvíře, budova, jídlo, květina apod., děti se snaží vyjádřit pocity, kterým ovocem by chtěly být a proč, event. které ovoce si myslí, že mohou připomínat.
Vyber si v novinách nějakou krátkou zprávu. Zkus ji napsat ve verších.
Vezmi si noviny a vystříhej z nich asi 20 vět. Zkus tyto věty poskládat dohromady, aby daly nějaký nový nečekaný význam. Přečtěte si své výtvory nahlas - hodnoťte originalitu. Odlišnost významu od původních vět, vtipnost atd.
Zkus vymyslet krátkou bajku, v níž budou vystupovat lesní zvířata, ale bude odhalovat některou ze špatných lidských vlastností a bude mít vtipnou pointu.
Vyprávěj, jak by ses zařídil, kdyby ses ocitnul v 16. století.
Jedna Shakespearova hra má podobný děj jako pohádka B. Němcové. Král chce mezi své dcery, Kornélii, Goneril a Regan, rozdělit majetek podle toho, jak ho která má ráda.
Hra Romeo a Julie se odehrává v 16. st. v italské Veroně. Jak se jmenovaly znepřátelené rody, které se usmířily až na hrobě svých dětí?
Vyjádři Harpagonovu povahu jedním českým příslovím.
Ve které Tylově hře poprvé zazněla česká hymna?
Charakterizuj jedním přídavným jménem postavy ze Strakonického dudáka.
Proč je Strakonický dudák báchorka?
Jaké nářečí používali bratři Mrštíkové ve hře Maryša?
Charakterizuj vodníky ze hry Lucerna.
Jak byste vysvětlili citaci ze Šrámkovy hry ... Co se to stává s dospělými, kam mizí jejich "orlí křídla"? ...
Kdy se maršál ve hře Bílá nemoc rozhodl ukončit válku?
Co je to forbína? Kdo je ve svých hrách používal?
Jak se jmenovalo divadlo, ve kterém působili Voskovec, Werich, Ježek?
Václav Havel ve svých hrách záměrně používá fráze. Co to je?
Co je "ptydepe"?
ČETBA
projekt DIVADLO