Urči, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět

© CEPO
Na kopci se tyčí rozhledna.
Oni tam nepůjdou.
Notebook je krásný dárek.
Na přechodu svítí červená.
Na věži odbila pátá.
Mladí tam zůstali.
Petr píše na tabuli.
Starci šli pomalu.
Záclona splývá na zem.
Nejsmělejší ze smělých byl konečně poražen.
Kdosi je za dveřmi.
Pět je číslovka základní.
Mlčet je někdy velké umění.
Každé proč má své proto proto.
Proti se pojí se 3. pádem.
Ale je spojka souřadicí.
Ozvalo se varovné psst.