Pexeso - literární pojmy.


Všechno se zpřeházelo. Dáš to do pořádku?
metaforaprovazy deště
personifikace
metafora
metonymie
oxymóron
tautologie
epiteton
synekdocha
ironie