Urči pád slova napsaného kurzívou.

Na všech stěnách visely obrazy.
Obrazy tam prodávají i na splátky.
V některém stavení se svítilo.
Prohlédli si celé stavení.
Přiběhlo nám naproti děvčátko.
Na horách jsme viděli stáda dobytčat.
Bez nového auta se neobejdeme.
O tom učiteli toho zatím moc nevíme.
Nad skalami se rozzářilo slunce.
S bratrem si skvěle rozumím.
Jeho malé sestře se všichni věnovali.
Velkým městům se loupeživí rytíři vyhýbali.