Obohacování slovní zásoby

Obohacování slovní zásoby
Všechno se zpřeházelo. Urči způsob tvoření.
doskočiště
slovosled
provazochodec
NATO
přechodník přítomný
horem dolem
pracovní síla
demokracie
rytíř
lančmít