Literatura - tematika, kompozice

STRUKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA
Tři složky struktury uměleckého díla:
Tematika literárního díla
Kompozice literárního díla
Spojování témat literárního díla
Fabule
Syžet
Jazyk literárního díla
Zvukové prostředky jazyka literárního díla
Stylové rozvrstvení slovní zásoby jazyka literárního díla
Textové prostředky jazyka literárního díla
Syntaktické prostředky jazyka literárního díla
Jazyk literárního díla - pojmenování přímé
Jazyk literárního díla - pojmenování nepřímé
Jazyk literárního díla - figury