Urči vedlejší větu

© CEPO


1. Martin je muž, který si za svými slovy stojí. - přívlastková

2. Dcera mi koupila kazetu, na které jsou velmi hezké písničky. - přívlastková

3. Stromy se zazelenaly, protože zapršelo. - příslovečná příčinná (důvodová)

4. Budeme přemýšlet, jaké akce můžeme letos ještě připravit. - předmětná

5. Vykonal jsem to, o co jsem byl požádán. - předmětná

6. Učitel pozoroval žáky, jak malují. - doplňková

7. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. - podmětná

8. Dodržujeme dopravní předpisy, protože nechceme dostat pokutu. – přísl příčinná (důvodová)

9. Kdo se bojí, nesmí do lesa. - podmětná

10. Sbíráme byliny, které dobře známe. - přívlastková

11. Poprosil oba, aby si připravili diskusní příspěvek. - předmětná

12. Navštívil jsem výstavu, abych uviděl Milana. - příslovečná účelová

13. Teprve se ukáže, co jsme se naučili. - podmětná

14. Výlet se nevydařil, protože byla bouřka. - příslovečná příčinná (důvodová)

15. Krajina byla, jako by ji vymaloval. - přísudková

16. Vyděsili se tak, že nebyli schopni slova. - příslovečná způsobová

17. Utíkali jsme, abychom byli doma první. - příslovečná účelová

18. Už nevím, jak jsem se sem dostal. - předmětná

19. Jestliže se to naučíš, pochválím tě. - příslovečná podmínková

20. Dcera si koupila nové boty, které jsou velmi pohodlné. - přívlastková

21. Odborníci zkoumají, jak některé choroby vznikají. - předmětná

22. Ačkoli je již říjen, dny jsou stále teplé. - příslovečná přípustková

23. Chlapci se dívali, jak letadlo prudce stoupá. - předmětná

24. Chlapci plavali ze všech sil, protože chtěli vyhrát. - příslovečná příčinná (důvodová)

25. Počítač byl, jako by ho zaviroval. - přísudková

26. Řidič pochyboval, jestli se dal správnou cestou. - předmětná

27. V novinách vyšel článek, který se týkal naší školy. - přívlastková

28. Je zajímavé, že nehodu přežil. - podmětná

29. Ředitel učinil rozhodnutí, které nikdo neočekával. - přívlastková

30. Pozorovali jsme slunce, jak se sklání za obzor. - doplňková

31. Slyšela jsem, jak otec přechází pod oknem. - předmětná

32. Sledoval jsem Honzu, jak hraje na housle. - doplňková

33. Je jisté, že to nikdo nemůže dokázat. - podmětná

34. Maminka musí hodně odpočívat, aby byla brzy v pořádku. - příslovečná účelová

35. Musel jsem jít k lékaři, protože mě začaly bolet zuby. - příslovečná příčinná (důvodová)

36. Sledovali jsme, jak Petr chytá ryby. - předmětná

37. Nepředpokládal jsem, že toto řešení bude nejlepší. - předmětná

38. Protože byla ve studánce čistá voda, s chutí jsme se napili. - příslovečná příčinná (důvodová)

39. Slyšel jsem dědečka, jak vypráví pohádky. - doplňková

40. Nebojí se, že ho budou ostatní kritizovat. - předmětná

41. Pavla se dívala, jak babička paličkuje krajku. - předmětná

42. Začínal nabývat jistoty, že výsledky jeho práce nejsou náhodné. - přívlastková

43. Petra ulehla, aby se jí udělalo lépe. - příslovečná účelová

44. Vyřiďte našim přátelům, že je srdečně pozdravujeme. - předmětná

45. Není problém, abychom správně určili větné členy. - podmětná

46. Odcházíme, protože je již pozdě. - příslovečná příčinná (důvodová)

47. Kdo se rád vychloubá, má velmi málo přátel. - podmětná

48. Ptám se tě, co ještě budeme potřebovat. - předmětná

49. Jestliže půjdeš brzy spát, přečtu ti pohádku. - příslovečná podmínková

50. Kdo to ví, odpoví. - podmětná

51. Protože mám napsané úkoly, mohu jít na hřiště. - příslovečná příčinná (důvodová)

52. Sledoval hříbata, jak dováděla na louce. - doplňková

53. Žáci přišli pozdě, protože se porouchal autobus. - příslovečná příčinná (důvodová)

54. Koupila jsem si auto, které mi nejlépe vyhovuje. - přívlastková

55. Nemůže být vedoucím, protože nemá zkušenosti. - příslovečná příčinná (důvodová)

56. Věra pověsila záclony, které čerstvě vyžehlila. - přívlastková

57. Jestliže neuspěji, budu hledat jiné místo. - příslovečná podmínková

58. Vzpomínal jsem na chvíle, které jsem strávil ve škole. - přívlastková

59. Nechci tvrdit, že je všechno docela v pořádku. - předmětná

60. Napište úvahu o tom, jaké je životní prostředí. - předmětná

61. Udělali jsme vánoční výzdobu, která byla z dáli viditelná. - přívlastková

62. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. - příslovečná způsobová

63. Protože měli naši hráči převahu, podařilo se jim zvítězit. - příslovečná příčinná (důvodová)

64. Bylo by dobré, kdybychom vše mohli sledovat. - podmětná

65. Uviděl jsem, jak zmrzlé krystalky jiskří. - předmětná

66. Půjdeme, abychom byli včas doma. - příslovečná účelová

67. Pomáhali jsme rodičům, abychom mohli dříve odjet. - příslovečná účelová

68. Květiny voněly, až se mi zatočila hlava. - příslovečná způsobová

69. Museli se omluvit, protože se dopustili velkého omylu. - příslovečná příčinná (důvodová)

70. Spatřil jsem Vaška, jak líbá Ivetu. - doplňková

71. Dobře se oblékni, protože je venku zima. - příslovečná příčinná (důvodová)

72. Děti se dívaly, jak vlny narážejí na skaliska. - předmětná

73. Držím se zásady, že je lépe chodit o něco dříve. - přívlastková

74. Viděli jsme hrad, který byl vybudován ve 13.století. - přívlastková

75. V pondělí mi připomeň, že máme zjistit docházku. - předmětná

76. Doufám, že se mi všechno podaří. - předmětná

77. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. - podmětná

78. Všiml jsem si toho člověka, jak se podivně choval. - doplňková

79. Pozorovali jsme auta, jak v zatáčce zmírnila rychlost. - doplňková

80. Vrátili jsme se tam, odkud jsme přišli. - příslovečná místní

81. Dělám to tak, jak jsi mě to naučila. - příslovečná způsobová

82. Přejeme každému, aby se mu splnil jeho sen. - předmětná

83. Když jsem přišel ze školy, musel jsem pomoci mamince. - příslovečná časová

84. Kniha byla, jako by ji napsal sám život. - přísudková

85. Namáhali jsme se, protože jsme chtěli vytlačit auto ze závěje. – přísl. příčinná (důvodová)

86. Všiml jsem si, jak se ten člověk podivně choval. - předmětná

87. Dostali jsme práci, která se nám líbí. - přívlastková

88. Vzpomněl jsem si, že jsem tuto ženu znal. - předmětná

89. Martin chce, abych to tak udělala. - předmětná

90. Zkoumá se, jak některé choroby vznikají. - podmětná

91. Rozloučili se tam, kde se poprvé setkali. - příslovečná místní

92. Když jsme procházeli kolem lesní studánky, napili jsme se čisté vody. - příslovečná časová

93. Při jízdě cítil, jak slunce praží. - předmětná

94. Zastavili jsme, jak nejrychleji to bylo možné. - příslovečná způsobová

95. Kam se síla napře, tam se svět pohne. - příslovečná místní

96. S každou prací jsem hotov včas, protože si ji umím naplánovat. – přísl. příčinná (důvodová)

97. Maminka odjela do lázní, aby se tam doléčila. - příslovečná účelová

98. Mám naději, že budu přijata na školu. - přívlastková

99. Vídával jsem maminku, jak žehlila. - doplňková

100. Vyžádal si čas na rozmyšlenou, protože se chtěl rozhodnout zodpovědně. - příslovečná příčinná (důvodová)

101. Nepospíchej tam, protože hosté ještě nepřijeli. - příslovečná příčinná (důvodová)

102. Kdo má rád děti, je dobrý člověk. - podmětná

103. Řekl mu, aby přišel včas. - předmětná

104. Viděli jsme film, který nás velmi zaujal. - přívlastková

105. Kdo chce zvítězit, musí hodně trénovat. - podmětná

106. Pozoroval jsem kočku, jak chytila myš. - doplňková

107. Slyším tvůj hlas, který poznám mezi všemi. - přívlastková

108. Mám naději, že se mi podaří zkoušky složit. - přívlastková

109. Je výhodné, abychom tu nabídku přijali. - podmětná

110. Teple se obleč, protože venku mrzne. - příslovečná příčinná (důvodová)

111. Viděli jsme průvod, který procházel ulicemi. - přívlastková

112. Dědeček pozoroval vnuka, jak si hraje s vláčkem. - doplňková

113. Mrzlo, až praštělo. - příslovečná způsobová

114. Petra ulehla, protože jí nebylo dobře. - příslovečná příčinná (důvodová)

115. Kde růže roste, i kopřivě se daří. - příslovečná místní

116. Otec vrátil dědečkovi pilu, kterou si od něho půjčil. - přívlastková

117. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. - předmětná

118. Princezna políbila žábu, která seděla na kameni. - přívlastková

119. Petr chtěl vědět, jaký dárek dostane. - předmětná

120. Koupal se v rybníce sám, i když to měl zakázáno. - příslovečná přípustková

121. Abych byl hotov včas, musím si to dobře naplánovat. - příslovečná účelová

122. Všichni jsme brzy poznali, jak je ten objev důležitý. - předmětná

123. Přál bych si se vrátit, abych ještě jednou viděl tu krásu krajiny. - příslovečná účelová

124. Kdo chce dosáhnout úspěchu, musí se snažit. - podmětná

125. Učitel rozdal žákům testy, aby zjistil úroveň jejich znalostí. - příslovečná účelová

126. Vyberte si takový sport, o který máte zájem. - přívlastková

127. Dodržujeme dopravní předpisy, abychom nedostali pokutu. - příslovečná účelová

128. Budeme sledovat novou hru, kterou nacvičilo ochotnické divadlo. - přívlastková

129. Představil jsem si Janu, jak se stane mou ženou. - doplňková

130. Nad údolím Jizery se klenulo nebe, které mělo barvu roztaveného olova. - přívlastková

131. Nepospíchej tam, kde tě nic dobrého nečeká. - příslovečná místní

132. Děti zahlédly, jak veverka louskala oříšky. - předmětná

133. Protože byl krásný večer, šli jsme na procházku. - příslovečná příčinná (důvodová)

134. I když se ponorka potopí, letadlo ji uvidí. - příslovečná přípustková

135. Nastalo období, kdy se prokážou vaše vědomosti. - přívlastková

136. Nejlépe si odpočinu tak, že jdu na procházku do lesa. - příslovečná způsobová

137. Chopil se příležitosti, která se mu naskytla. - přívlastková

138. Honza se stal králem, protože zabil draka. - příslovečná příčinná (důvodová)

139. Petra ulehla, ačkoli se jí ještě nechtělo. - příslovečná přípustková

140. Maminka si stěžovala, protože ji Pavel neposlechl. - příslovečná příčinná (důvodová)

141. Viděli jsme kočku, jak se vyhřívala na sluníčku. - doplňková

142. Pomohl mi, protože jsem ho o to požádal. - příslovečná příčinná (důvodová)

143. Kdo má něco proti tomu, ať to řekne. - podmětná

144. Není nutné, abyste se to naučili. - podmětná

145. Kdybych o tom věděl, nemusel bych se ptát. - příslovečná podmínková

146. Děti se dívaly na vlny, jak narážejí na skaliska. - doplňková

147. Začínal mít jistotu, že výsledky nejsou náhodné. - přívlastková

148. Včera jsem nešla plavat, abych ještě víc neprochladla. - příslovečná účelová

149. Měli by zapomenout, jaká se jim stala křivda. - předmětná

150. Jestliže se budeme snažit, zvládneme i obtížné úkoly. - příslovečná podmínková
Druhy vět vedlejších – CVIČENÍ

1. Martin je muž, který si za svými slovy stojí.
2. Dcera mi koupila kazetu, na které jsou velmi hezké písničky.
3. Stromy se zazelenaly, protože zapršelo.
4. Budeme přemýšlet, jaké akce můžeme letos ještě připravit.
5. Vykonal jsem to, o co jsem byl požádán.
6. Učitel pozoroval žáky, jak malují.
7. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
8. Dodržujeme dopravní předpisy, protože nechceme dostat pokutu.
9. Kdo se bojí, nesmí do lesa.
10. Sbíráme byliny, které dobře známe.
11. Poprosil oba, aby si připravili diskusní příspěvek.
12. Navštívil jsem výstavu, abych uviděl Milana.
13. Teprve se ukáže, co jsme se naučili.
14. Výlet se nevydařil, protože byla bouřka.
15. Krajina byla, jako by ji vymaloval.
16. Vyděsili se tak, že nebyli schopni slova.
17. Utíkali jsme, abychom byli doma první.
18. Už nevím, jak jsem se sem dostal.
19. Jestliže se to naučíš, pochválím tě.
20. Dcera si koupila nové boty, které jsou velmi pohodlné.
21. Odborníci zkoumají, jak některé choroby vznikají.
22. Ačkoli je již říjen, dny jsou stále teplé.
23. Chlapci se dívali, jak letadlo prudce stoupá.
24. Chlapci plavali ze všech sil, protože chtěli vyhrát.
25. Počítač byl, jako by ho zaviroval.
26. Řidič pochyboval, jestli se dal správnou cestou.
27. V novinách vyšel článek, který se týkal naší školy.
28. Je zajímavé, že nehodu přežil.
29. Ředitel učinil rozhodnutí, které nikdo neočekával.
30. Pozorovali jsme slunce, jak se sklání za obzor.
31. Slyšela jsem, jak otec přechází pod oknem.
32. Sledoval jsem Honzu, jak hraje na housle.
33. Je jisté, že to nikdo nemůže dokázat.
34. Maminka musí hodně odpočívat, aby byla brzy v pořádku.
35. Musel jsem jít k lékaři, protože mě začaly bolet zuby.
36. Sledovali jsme, jak Petr chytá ryby.
37. Nepředpokládal jsem, že toto řešení bude nejlepší.
38. Protože byla ve studánce čistá voda, s chutí jsme se napili.
39. Slyšel jsem dědečka, jak vypráví pohádky.
40. Nebojí se, že ho budou ostatní kritizovat.
41. Pavla se dívala, jak babička paličkuje krajku.
42. Začínal nabývat jistoty, že výsledky jeho práce nejsou náhodné.
43. Petra ulehla, aby se jí udělalo lépe.
44. Vyřiďte našim přátelům, že je srdečně pozdravujeme.
45. Není problém, abychom správně určili větné členy.
46. Odcházíme, protože je již pozdě.
47. Kdo se rád vychloubá, má velmi málo přátel.
48. Ptám se tě, co ještě budeme potřebovat.
49. Jestliže půjdeš brzy spát, přečtu ti pohádku.
50. Kdo to ví, odpoví.
51. Protože mám napsané úkoly, mohu jít na hřiště.
52. Sledoval hříbata, jak dováděla na louce.
53. Žáci přišli pozdě, protože se porouchal autobus.
54. Koupila jsem si auto, které mi nejlépe vyhovuje.
55. Nemůže být vedoucím, protože nemá zkušenosti.
56. Věra pověsila záclony, které čerstvě vyžehlila.
57. Jestliže neuspěji, budu hledat jiné místo.
58. Vzpomínal jsem na chvíle, které jsem strávil ve škole.
59. Nechci tvrdit, že je všechno docela v pořádku.
60. Napište úvahu o tom, jaké je životní prostředí.
61. Udělali jsme vánoční výzdobu, která byla z dáli viditelná.
62. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
63. Protože měli naši hráči převahu, podařilo se jim zvítězit.
64. Bylo by dobré, kdybychom vše mohli sledovat.
65. Uviděl jsem, jak zmrzlé krystalky jiskří.
66. Půjdeme, abychom byli včas doma.
67. Pomáhali jsme rodičům, abychom mohli dříve odjet.
68. Květiny voněly, až se mi zatočila hlava.
69. Museli se omluvit, protože se dopustili velkého omylu.
70. Spatřil jsem Vaška, jak líbá Ivetu.
71. Dobře se oblékni, protože je venku zima.
72. Děti se dívaly, jak vlny narážejí na skaliska.
73. Držím se zásady, že je lépe chodit o něco dříve.
74. Viděli jsme hrad, který byl vybudován ve 13.století.
75. V pondělí mi připomeň, že máme zjistit docházku.
76. Doufám, že se mi všechno podaří.
77. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
78. Všiml jsem si toho člověka, jak se podivně choval.
79. Pozorovali jsme auta, jak v zatáčce zmírnila rychlost.
80. Vrátili jsme se tam, odkud jsme přišli.
81. Dělám to tak, jak jsi mě to naučila.
82. Přejeme každému, aby se mu splnil jeho sen.
83. Když jsem přišel ze školy, musel jsem pomoci mamince.
84. Kniha byla, jako by ji napsal sám život.
85. Namáhali jsme se, protože jsme chtěli vytlačit auto ze závěje.
86. Všiml jsem si, jak se ten člověk podivně choval.
87. Dostali jsme práci, která se nám líbí.
88. Vzpomněl jsem si, že jsem tuto ženu znal.
89. Martin chce, abych to tak udělala.
90. Zkoumá se, jak některé choroby vznikají.
91. Rozloučili se tam, kde se poprvé setkali.
92. Když jsme procházeli kolem lesní studánky, napili jsme se čisté vody.
93. Při jízdě cítil, jak slunce praží.
94. Zastavili jsme, jak nejrychleji to bylo možné.
95. Kam se síla napře, tam se svět pohne.
96. S každou prací jsem hotov včas, protože si ji umím naplánovat.
97. Maminka odjela do lázní, aby se tam doléčila.
98. Mám naději, že budu přijata na školu.
99. Vídával jsem maminku, jak žehlila.
100. Vyžádal si čas na rozmyšlenou, protože se chtěl rozhodnout zodpovědně.
101. Nepospíchej tam, protože hosté ještě nepřijeli.
102. Kdo má rád děti, je dobrý člověk.
103. Řekl mu, aby přišel včas.
104. Viděli jsme film, který nás velmi zaujal.
105. Kdo chce zvítězit, musí hodně trénovat.
106. Pozoroval jsem kočku, jak chytila myš.
107. Slyším tvůj hlas, který poznám mezi všemi.
108. Mám naději, že se mi podaří zkoušky složit.
109. Je výhodné, abychom tu nabídku přijali.
110. Teple se obleč, protože venku mrzne.
111. Viděli jsme průvod, který procházel ulicemi.
112. Dědeček pozoroval vnuka, jak si hraje s vláčkem.
113. Mrzlo, až praštělo.
114. Petra ulehla, protože jí nebylo dobře.
115. Kde růže roste, i kopřivě se daří.
116. Otec vrátil dědečkovi pilu, kterou si od něho půjčil.
117. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
118. Princezna políbila žábu, která seděla na kameni.
119. Petr chtěl vědět, jaký dárek dostane.
120. Koupal se v rybníce sám, i když to měl zakázáno.
121. Abych byl hotov včas, musím si to dobře naplánovat.
122. Všichni jsme brzy poznali, jak je ten objev důležitý.
123. Přál bych si se vrátit, abych ještě jednou viděl tu krásu krajiny.
124. Kdo chce dosáhnout úspěchu, musí se snažit.
125. Učitel rozdal žákům testy, aby zjistil úroveň jejich znalostí.
126. Vyberte si takový sport, o který máte zájem.
127. Dodržujeme dopravní předpisy, abychom nedostali pokutu.
128. Budeme sledovat novou hru, kterou nacvičilo ochotnické divadlo.
129. Představil jsem si Janu, jak se stane mou ženou.
130. Nad údolím Jizery se klenulo nebe, které mělo barvu roztaveného olova.
131. Nepospíchej tam, kde tě nic dobrého nečeká.
132. Děti zahlédly, jak veverka louskala oříšky.
133. Protože byl krásný večer, šli jsme na procházku.
134. I když se ponorka potopí, letadlo ji uvidí.
135. Nastalo období, kdy se prokážou vaše vědomosti.
136. Nejlépe si odpočinu tak, že jdu na procházku do lesa.
137. Chopil se příležitosti, která se mu naskytla.
138. Honza se stal králem, protože zabil draka.
139. Petra ulehla, ačkoli se jí ještě nechtělo.
140. Maminka si stěžovala, protože ji Pavel neposlechl.
141. Viděli jsme kočku, jak se vyhřívala na sluníčku.
142. Pomohl mi, protože jsem ho o to požádal.
143. Kdo má něco proti tomu, ať to řekne.
144. Není nutné, abyste se to naučili.
145. Kdybych o tom věděl, nemusel bych se ptát.
146. Děti se dívaly na vlny, jak narážejí na skaliska.
147. Začínal mít jistotu, že výsledky nejsou náhodné.
148. Včera jsem nešla plavat, abych ještě víc neprochladla.
149. Měli by zapomenout, jaká se jim stala křivda.
150. Jestliže se budeme snažit, zvládneme i obtížné úkoly.