Frazeologické cvičení

Vysvětlení ustálených slovních spojení

© CEPO
Stojí tu jako Lotova
Ty jsi takový nevěřící
To jsou jen Potěmkinovy
Damoklův
Augiášův
Kolumbovo
Pyrrhovo
Kristova
Achillova
Tantalova
Ariadnina