Druhy vět podle postoje mluvčího

Urči věty podle postoje mluvčího.

© CEPO

Druhy vět podle postoje mluvčího

- oznamovací
- tázací
- rozkazovací
- přací
- zvolací

Otázky v tázací větě mohou být:

- doplňovací (doplňujeme něco)
- zjišťovací ( odpovídáme ano - ne)

Vykřičník píšeme vždy za větou zvolací, za důraznou větou rozkazovací a zpravidla i za větou přací.
Teplé počasí letních dnů nás láká do přírody.
Kdy pojede náš vlak?
Pomozte mamince s těmi taškami!
Tady je krásně!
Ať se vám víkend vydaří.
Vlaky se rozjíždějí na všechny strany.
To se mi dneska povedlo!
Kde jsi byl tak dlouho?
dejte pozor u první koleje!
Jak se to, panečku, změnilo!
Kéž už nastanou prázdniny.
Na nádraží se shromažďují zástupy výletníků.
Za čtrnáct dní končí školní rok.
Ráno se v údolích válí mlha.
Slunce se brzy sklání k západu.
Také do města zavítal už podzim.
Zkus to ještě jednou.
Pozdravuj doma.
Jen pěkně pojď.
Budeš zticha!
Tak už dost!
Ať se vám něco pěkného zdá!
Kéž by to už bylo za mnou!
Ať se vám na horách líbí!
Kéž bych to byl neslíbil!
Kéž bychom se zase brzy setkali!
Co tomu říkáte?
Budeš dnes odpoledne doma?
Proč tam chceš jít právě dnes?
Kdo tě naučil lézt na stromy?
Teplé počasí letních dnů nás láká do přírody.