Druhy přísudku

Žába žbluňk do kaluže. (žbluňk)
Otec byl lékařem. (byl lékařem)
Mladost radost. (radost)
Pardubice jsou velké město. (jsou město)
Stala se nehoda. (stala se)
Musím se učit dlouho do noci. (musím se učit)
Děti na dvorku běhají a štěbetají. (běhají a štěbetají)
Musím se učit dlouho do noci. (musím se učit)
Děti na dvorku běhají a štěbetají.