Slovní zásoba a význam slova

Klikáním levým tlačítkem myši na tlačítko "Další" se objevují výrazy vlevo a vpravo na liště. Tlačítkem "Smaž" můžeš už naučené slovo (větu aj.) vyřadit z dané sady.
Co znamená mluvnický význam slova?
Co znamená věcný význam slova?
Slovo nadřazené
Slovo podřazené
Slova souřadná
Sousloví
Lexikologie
Slovní zásoba aktivní
Slovní zásoba pasivní
Tvoření slov
Slova příbuzná
Slova jednoznačná
Slova mnohoznačná
Metafora
Metonymie