Urči

Klikni a doplňuj

A. Zopakuj si slova, v nichž píšeme po „l“ y, ý, potom doplňuj:

a) l_tostivá L_dka, nesl_chaná událost, ml_nské kolo, nesl_šně se pl_ží, bl_zko lesa, chytrá l_ška, sl_šitelný zvuk, vysoká l_pa, l_dé se vracejí, pracovitý ml_nář, rozlehlé ml_nice, nedosl_chavý dědeček, l_dská práce, bl_skavá ozdoba, l_ný L_bor, zabl_skalo se, L_da se l_tuje, sl_šet zvony

b) venku se bl_ská, mosazné kl_če, černá hl_na, nepol_kej velká sousta, kl_dně spi, upl_nulý týden, pl_nový vařič, půjdeme na mal_ny, l_s na ovoce, spl_vat s oblohou, rozkvetlá l_pa, nová pl_nárna, rozpl_val se štěstím, mráček se rozpl_nul, pl_nulá řeč, bl_ží se vánoce,

c) nepl_tvej jídlem, okurková pl_seň, pl_šový kabát, l_čit události, lesklé skl_čko, nový pl_noměr, nebezpečný l_kožrout, l_pový květ, kabelka z l_ka, L_sá nad Labem, bl_skalo se, ml_t kávu, bl_zká vesnice, l_bivá halenka, L_sá hora, skl_zeň ovoce, l_ný Honza,

d) zlomená l_že, jedovatý pl_n, l_žařský oblek, nedosl_chavá babička, l_dové tance, upl_nulý rok, kůň s b_lou l_sinou, bl_zké okolí, čas pl_ne, poraněné l_tko, kl_dně odpočívá, můj mal_ček, červené l_čko, seml_t obilí, mlhavý l_stopad, l_tostivý vzl_kot,

e) l_skové oříšky, kl_dný obl_čej, l_hnou se housátka, seml_t mouku, prudký l_ják, pěkné housl_čky, sl_šíme dobře, l_sková houština, vysl_šel prosbu, l_stí žloutne, přibl_žil se tiše, sl_divý pohled, l_ná L_duška,

f) bledé l_čko, pevné l_ko, bl_zká vesnice, při bouři se bl_ská, l_ska kvete, čaj z pel_ňku, dálkové pl_novody, ml_t kávu, nový pl_noměr, ml_nek na maso, sl_bená kniha, ml_nské kolo, l_žařský zájezd, ml_nářský pomocník, vel_ké oči, vel_ký ml_n, dobrý ml_nář,

Klikni a tvoř věty s těmito slovy

B. Tvoř věty s těmito slovy:

lyska - líska, lyže - líže, lysá - lísá se, mlýn - mlít, blýská se - blízká