Z teorie literatury ... struktura literárního díla

Klikáním levým tlačítkem myši na tlačítko "Další" se objevují výrazy vlevo a vpravo na liště. Tlačítkem "Smaž" můžeš už naučené slovo (větu aj.) vyřadit z dané sady.
Literární dílo má
Obsah literárního díla
Forma literárního díla
Tři složky struktury literárního díla
Tematika literárního díla
Typy témat literárního díla
Kompozice literárního díla
Uspořádání témat literárního díla
Spojování témat literárního díla
Fabule
Syžet
Jazyk literárního díla
Zvukové prostředky literárního díla
Stylové rozvrstvení slovní zásoby literárního díla
Textové prostředky literárního díla
Syntaktické prostředky literárního díla
Pojmenování v literárním díle - přímá
Pojmenování v literárním díle - nepřímá
Pojmenování v literárním díle - figury