Z teorie literatury ... 2

Klikáním levým tlačítkem myši na tlačítko "Další" se objevují výrazy vlevo a vpravo na liště. Tlačítkem "Smaž" můžeš už naučené slovo (větu aj.) vyřadit z dané sady.
Balada
Romance
Lyrika
Píseň
Lyrická báseň
Elegie
Epitaf
Óda/hymnus
Satira
Epigram
Pásmo
Drama
Tragédie
Komedie
Činohra