Z teorie literatury

Klikáním levým tlačítkem myši na tlačítko "Další" se objevují výrazy vlevo a vpravo na liště. Tlačítkem "Smaž" můžeš už naučené (slovo, větu, věty aj.) vyřadit z dané sady.
Literatura
Umělecká literatura - společenské funkce
Věda o literatuře
Literární druhy
Epika
Bajka
Anekdota
Aforismus
Báje/mýtus
Pověst
Legenda
Pohádka
Povídka
Novela
Romaneto
Epos
Román
Balada
Romance
Lyrika
Píseň
Lyrická báseň
Elegie
Epitaf
Óda/hymnus
Satira
Epigram
Pásmo
Drama
Tragédie
Komedie
Činohra