Druhy slovníků.


Všechno se zpřeházelo.
obsahuje nářeční výrazy
obsahuje ustálená slovní spojení
slovní zásoba dřívějších období
vykládá původ slov
vykládá význam slov opisem
vykládá podstatu pojmu
slovní zásoba profesních skupiny
slovník překladový
informuje o četnosti slov
všechna slova určitého autora