Kliknutím vyber vedlejší větu podmětnou nebo vedlejší větu předmětnou.

Vedlejší věta podmětná

vyjadřuje podmět věty hlavní, ptáme se na ni otázkami 1. pádu - kdo, co?

Na v.v. podmětnou se ptáme otázkou kdo, co a větou řídící, např. : Je dobré, že už se na mne nezlobíš. Kdo, co je dobré?
Spojovací výrazy: kdo, co, že , aby ...

Příklad:
Kdo se bojí, nesmí do lesa. (Kdo nesmí do lesa?)
Je nezbytné, aby se dostavil. (Co je nezbytné? Jaká věc je nezbytná?)
Co říká, je pravda. (Co je pravda? Jaká věc je pravda?)

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. - podmětná
Kdo se bojí, nesmí do lesa. - podmětná
Teprve se ukáže, co jsme se naučili. - podmětná
Je zajímavé, že nehodu přežil. - podmětná
Je jisté, že to nikdo nemůže dokázat. - podmětná
Není problém, abychom správně určili větné členy. - podmětná
Kdo se rád vychloubá, má velmi málo přátel. - podmětná
Kdo to ví, odpoví. - podmětná

Vedlejší věta předmětná

vyjadřuje předmět věty hlavní, ptáme se na ni pádovými otázkami 2.-7. pádu + věta řídící.

Příklad:

Říká, že pojede do Řecka. (Koho) co říká?
Řekl, že se vrátí v pět hodin. (Co řekl? Jakou věc řekl?)
Nechtěl, abych to tajemství prozradil. (Co nechtěl? Jakou věc nechtěl?)
Nevěděla, jak by se mi omluvila. (Co nevěděla? Jakou věc nevěděla?)

Poznámka: Pro určení v.v. předmětné je dobré se ptát Koho, co, jakou věc?
Kdo uteče, vyhraje.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Kdo stojí o cizí, přichází o své.
Co činit máš, to neodkládej.
Kdo si zamiloval svou práci, ten vyhrál půl života.
Kdo se sám chválí, toho nikdo nepochválí.
Kdo je zaměstnán, tomu den rychle uběhne.
Kdo rychle dává, dvakrát dává.
Co se vleče, neuteče.
Kdo je čestný, toho si lidé váží.
Komu se tu nedařilo, brzy kraj opustil.
Mým přáním je, aby vše dobře dopadlo.
Vykonal jsem to, o co jsem byl požádán.