Kliknutím rozliš věty jednočlenné a větné ekvivalenty.

Kliknutím rozliš věty jednočlenné a větné ekvivalenty.
Věty podle členitosti
věta dvojčlenná - věta je tvořená podmětem a přísudkem
věta jednočlenná - obsah věty je vyjádřen pouze jedním základním členem


Druhy jednočlenných vět
- rozlišujeme je podle základu věty:
a/ slovesné - základ: slovesa, která označují tělesné a duševní stavy, přírodní jevy
- Prší. Je mi smutno. Stále hřmí. Bolí mě v zádech.
b/ jmenné - základ: podstatné nebo přídavné jméno (nápisy, nadpisy, pozdravy)
- Dobrý den. Úžasné! Vlak!
c/ citoslověčné - základ: citoslovce, která vyjadřují tělesné nebo duševní stavy, označují zvuky
- Ach! Brrr! Hej! Vrkú! Břink! d/ infinitivní - základ: infinitiv beze spony
- důrazný rozkaz nebo zvolání: Rovně stát! Nenahýbat se! Nastupovat! e/ příslovečné - základ: příslovce
- Vzhůru! Všichni vpravo! Určitě? Velmi dobře.

Větný ekvivalent

* nevětná výpověď
* nemá přísudek
* druhy:
* jmenné – základem je jméno (skvěle. prima. dobře.)
* infinitivní – základem je infinitiv (mít hodně peněz. kam jít.)
* citoslovečná – základem je citoslovce (haló. au.) -> nebývají rozvité
Najednou rána!
Taková náhoda.
Celý den bylo zamračeno.
Včera vydatně pršelo celý den.
Těch peněz za něj!
Zpívat společně?
Připravit ke startu!
Po bouřce se vyjasnilo.
Dobrou noc!
Rexi, k noze!
Nenahýbat se z oken!
Blýská se.
Není mu dobře.
Výborně, Jirko!
Ahoj!
Píchá ho v zádech.
Hoří!
Lidové noviny.