Kliknutím vyber větu jednočlennou, větu dvojčlennou nebo větný ekvivalent.

Kliknutím vyber větu jednočlennou nebo větu dvojčlennou.
Věty podle členitosti
věta dvojčlenná - věta je tvořená podmětem a přísudkem
věta jednočlenná - obsah věty je vyjádřen pouze jedním základním členem


Druhy jednočlenných vět
- rozlišujeme je podle základu věty:
a/ slovesné - základ: slovesa, která označují tělesné a duševní stavy, přírodní jevy
- Prší. Je mi smutno. Stále hřmí. Bolí mě v zádech.
b/ jmenné - základ: podstatné nebo přídavné jméno (nápisy, nadpisy, pozdravy)
- Dobrý den. Úžasné! Vlak!
c/ citoslověčné - základ: citoslovce, která vyjadřují tělesné nebo duševní stavy, označují zvuky
- Ach! Brrr! Hej! Vrkú! Břink!
d/ infinitivní - základ: infinitiv beze spony
- důrazný rozkaz nebo zvolání: Rovně stát! Nenahýbat se! Nastupovat!
e/ příslovečné - základ: příslovce
- Vzhůru! Všichni vpravo! Určitě? Velmi dobře.
Zašlo mu za nehty.
O tom se jim ani nesnilo.
Zašel mu mráz za nehty.
O tom nikdo z nich ani nesnil.
Vedli si docela dobře.
Vedlo se jim dobře.
Mluvilo se o tom několik dní.
S touto věcí se předem nepočítalo.
Venku už pořádně mrzlo.
Fouká ze strnišť.
Do sklepa jim natekla voda.
Začalo mrznout i ovoce na stromech.
V tůni se proháněly ryby.
Některým lidem nateklo do sklepa.
Nelíbilo se mi tam.
Ono tam zase prší.
Nenapovídejte.
Píše mi špatně.
Je mu zima.
Píše se to špatně.
Fouká tam studený vítr.
Závojem měla zakrytý obličej.
Hra se mi líbila
Zavolej mi na mobil.
Je mi špatně.
Stýská se ti po babičce?
Svítá zhruba ve čtyři ráno.
Zahřmělo a zablýsklo se.
Vstávat!
Vynikající!
Hrůza!
Vyhrát tak milion!
Zastávka na znamení.
Setmělo se.
Je mi špatně.
Bolí mě hlava.
Babička.
Okouzlující pohled!
Nevyklánět se z oken!
Tiše!