Opakujeme - útvary jazyka

mluva zájmové skupiny nebo pracovního kolektivu
používají problémové vrstvy společnosti - na "okraji společnosti"
nářečí
argot
obecná čeština
hovorová čeština
územně omezený jazykový útvar odlišný od spisovného jazyka
tuto habyste buli hu nás
stréc vézli na vozéku móku
stryk ves na vusku muku
Cérka stójí jako sllp.
Daj múku ze mlýna na vozík.
koule, úča, matyka, děják, zemák
gauner, pajzl, šábnout se, čór, darda