Kurz pro podporu výuky chemie shrnuje pravidla pro vyrovnávání redoxních rovnic a nabízí materiál k procvičení. Je určen žákům ZŠ, příp. prvním ročníkům SŠ (dle kurikula).